آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عرق

0

عرق

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عرق تو سفید و خوشبو است، تعبیرش این است که مال و اموال تو حلال می‌باشد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی مال و اموال تو حرام است.اگر ببینی از بدن تو عرق جاری شده است (مخصوصاً اگر بروی زمین بچکد)، یـعـنـی به اندازه‌ای که عرق کرده‌ای مال و اموال تو کاهش می‌یابد و ضرر و زیان مالی می‌کنی. اگر ببینی لباس تو از عرق، خیس و مرطوب شده است، یـعـنـی به اندازۀ آن از مال و اموال خودت به عیات و زنت خواهی داد. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی از زیر بغل تو عرق جاری شده است، یـعـنـی به اندازه آن دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر بیمار هستی و در خواب ببینی که عرق کرده‌ای، یـعـنـی بیماری تو بهبود پیدا می‌کند و سلامتی تو برمی‌گردد و به خواستۀ خودت می‌رسی .

عرق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم