آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عدس

0

عدس

خود عدس: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عدس خوب می‌باشد (زیرا حضرت ابراهیم(ع) آن را دوست داشت)، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموالی را با غم و اندوه و ناراحتی از طرف زن‌ها به دست می‌آوری.

کاشت عدس: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی عدس میکاری، تعبیرش این است که غم و اندوه است.

غذای عدسی: ابن سیرین می‌گوید: در تعبیر خوردن غذای عدسی خیر و منفعتی وجود ندارد،‌‌‌‌‌ تعبیرگری نیز می‌گوید: تعبیر عدسی، غم و اندوه است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی غذای عدسی می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه شده یا با کسی دچار خصومت و دشمنی می‌شوی و به همین دلیل رنجیده و ناراحت خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).

نان عدس: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر نان عدس، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد.

عدس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم