آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عاشق شدن

0

عاشق شدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عاشق کسی شده‌ای، تعبیرش این است که نیازمند و حریص می‌شوی،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی عاشق چیز حرامی شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار فساد می‌شود .اگر ببینی از معشوق خودت به کام دل رسیده و کامیاب شدی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

عاشق شدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم