آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ظروف غذا و آشپزی

0

ظروف غذا و آشپزی

از تعبیرهای مختلفی که در زمینۀ ظروف غذا و آشپزی آمده است (ظروفی نظیر بشقاب و دیگ و… که در قسمت موضوعات مرتبط پایین صفحه مشاهده می‌شود) این‌طور می‌توان فهمید که:تعبیر کلی ظروف، شخصی خدمتکار می‌باشد.اگر در خواب ببینی ظرفی به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری.اگر ببینی آب یا خوردنی خوبی در ظرف وجود دارد، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری، و یا اگر ببینی از ظرف چیز خوبی خورده‌ای، باز هم تعبیرش این است که سود و منفعت به دست می‌آوری.اگر ببینی ظرف شکسته یا سوراخ شده و یا اشکالی در آن به وجود آمده و یا اینکه آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار بیمار شده و یا اینکه میمیرد و یا ممکن است آن را از دست بدهی (دفع بلا و گرفتاری).

ظروف غذا و آشپزی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم