آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ظروف آبخوری

0

ظروف آبخوری

(در اینجا منظور از ظرف آبخوری، لیوان و ظرف‌هایی مانند آنچه که در قسمت موضوعات مرتبط پایین صفحه آمده است می‌باشد که معمولاً به طور مستقیم از آنها آب خورده می‌شود و نه مثل پارچ آب و کوزه و مشک آب و… که معمولاً باید آب را از آنها داخل لیوان و… ریخت و بعد آشامید).از تعبیرهایی که در مورد ظروف آبخوری آمده است می‌توان اینطور فهمید که:تعبیر کلی ظرف آبخوری، زن می‌باشد.اگر در خواب ببینی ظرفی پر از آب به دست آورده‌ای و از آن می‌آشامی، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی .اگر ببینی آب از ظرف ریخته است، یـعـنـی فرزند میمیرد.اگر ببینی خرابی یا اشکالی در ظرف ایجاد شده و یا اینکه آن را از دست داده‌ای، تعبیرش بیماری، مرگ و یا از دست دادن زن می‌باشد.

ظروف آبخوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم