آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طناب

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طناب، عهد و پیمان می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش عهد و پیمانی است که هم با مردم و هم با خدا بسته‌ای.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم