آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طناب – گرفتن یا آویزانی از طناب

0

گرفتن یا آویزانی از طناب

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی طنابی را [اصطلاحاً] چنگ زده‌ای و گرفته‌ای، تعبیرش این است که ریسمان الهی را خواهی گرفت و دیندار و باایمان می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا… _ و همگی به وسیله حبل [طناب] خدا خویشتن را حفظ کنید… (آل عمران-۱۰۳). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر «پادشاهی» ببیند که طنابی را در دست گرفته یا به آن چنگ زده و گرفته است، یـعـنـی به راه راست می‌رود و با عدل و انصاف رفتار می‌کند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا… _و همگی به وسیله حبل خدا خویشتن را حفظ کنید… (آل عمران-۱۰۳).اگر ببینی طنابی از آسمان آویخته شده و تو هم آن را با چنگ و دست گرفته‌ای، یـعـنـی بین خودت و خداوند نذر و پیمانی خواهی کرد، مثلاً زمانی که بیمار می‌شوی نذر می‌کنی که اگر خوب شوم چنین و چنان میکنم. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طناب یا رشته‌ای که از خورشید آویزان شده است را با چنگ و دست گرفته‌ای، یـعـنـی از پادشاه به تو قوت و یاری می‌رسد ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن طناب پاره شد و افتادی، یـعـنـی بزرگی و منزلت و احترام تو از بین می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی طناب را چنگ زده و معلق شده‌ای، یـعـنـی به اندازه بلندی طناب از زمین، به بلندی و بلندپایگی و والایی و منزلت خواهی رسید. اگر ببینی طناب برید ولی مقداری از آن در دست تو باقی مانده است، یـعـنـی قدر و منزلت خودت را از دست می‌دهی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی تو را آویزان کردند، ولی طنابت بریده شده و افتاده‌ای، یـعـنـی جاه و مقام و بزرگی و احترام تو از بین می‌رود.اگر ببینی خودت را با طناب از پشت بام یا جائی بلند آویزان کرده‌ای، یـعـنـی به خاطر ترس و بیم از خواسته‌ات دست می‌کشی.

گرفتن یا آویزانی از طناب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم