آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طناب – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طناب میتابی (رشته‌ها را به هم می‌پیچانی تا طناب درست شود)، تعبیرش این است که به اندازه طول آن به مسافرت خواهی رفت. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تابیدن و تاب دادن طناب عبارتند از: ۱– سفر و نقل و انتقال۲– ریاضت نفس ۳– حل مشکلات.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی طناب ایستاده‌ای، یـعـنـی نذر و پیمان خودت را با خداوند تکرار و تاکید می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی رشته و طنابی از بدن تو بیرون می‌آید و مرتباً دراز می‌شود، یـعـنـی زندگی را به خوشی و فراوانی نعمت می‌گذرانی و مال و اموال تو زیادتر می‌شود، ولی اگر ببینی رشته پاره شد تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سپر تو از ریسمان و طناب می‌باشد، یـعـنـی از عده‌ای به تو سود و منفعت می‌رسد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای طناب عبارتند از: ۱– عهد و پیمان ۲– دین ۳– امانت۴– برآورده شدن خواسته و حاجت

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم