آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طلوع و غروب

0

طلوع و غروب

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طلوع آفتاب، برآورده شدن حاجت و خواسته می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی تعبیر خواب غروب آفتاب، بر خلاف طلوع آن است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آفتاب صاف و روشنی طلوع کرده و بر خانه‌ات تابیده است، تعبیرش این است که با زنی از بستگانت ازدواج می‌کنی.

طلوع و غروب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم