آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طلق

0

طلق

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مقدار فراوانی طلق داری، تعبیرش این است که در مسافرت با مکر و حیله مال و اموال به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طلق می‌خوری، یـعـنـی به سختی مال و اموال به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی طلق خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی مال و اموال تو از بین می‌رود.

طلق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم