آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طلا

0

طلا

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد، ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده است،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می‌گیری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، یـعـنـی مال زیادی به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.اگر ببینی سر تو از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، یـعـنـی با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طلا می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.اگر ببینی طلا می‌گدازی و ذوب می‌کنی، یـعـنـی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

طلا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم