آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طلاق

0

طلاق

ابن سیرین می‌گوید: اگر یک زن بیشتر نداشته باشی و در خواب ببینی که او را طلاق داده‌ای، تعبیرش شرافت و بزرگی می‌باشد، ولی اگر زن دیگری داشته باشی، تعبیرش این است که بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود، امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زن خود را طلاق داده‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام می‌دهی که باعث پشیمانی تو می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی «طلاق خلع» بین شما بوجود آمد، یـعـنـی ثروتمند می‌شوی و غنیمت به دست می‌آوری.

طلاق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم