آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طبل

0

طبل

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب طبل، کار آشکاری است که با نادانی انجام شده و عاقبت آن باطل خواهد بود، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش صدا و آواز خوش، ولی باطل است.تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طبل زدن خبر ناخوشایند و حرف دروغ و کار آشکار می‌باشد که تمامی این موارد به زنندۀ طبل مربوط می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فقط طبل می‌زنی، تعبیرش این است که حرف باطل و کار زشت و ناصوابی انجام می‌دهی که به آن مشهور خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی طبل می‌زنی، تعبیرش این است که کارهای باطل و نادرستی انجام می‌دهی که هیچ پایه و اساسی ندارند و همه وعده‌هایی که به مردم می‌دهی دروغ خواهند بود، ‌‌‌‌‌ امام صادق(ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر طبل زدن، مردی است که در آشکار حرف‌های زیبا و شیرین می‌گوید اما در اصل دروغ هستند و در نهان و غیرآشکار پشت سر مردم غیبت کرده و حرف‌های زشت و ناپسند می‌گوید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با صدای طبل می‌رقصی و پایکوبی می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).

طبل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم