آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طبق

0

طبق

منظور از طبق ظروف پهنی مثل بشقاب و دیس و سینی و نعلبکی و… می‌باشد که در آن غذا و یا چیزهای دیگر قرار داده می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طبق، خدمتکاری است که کارهای تو را به موقع انجام می‌دهد.اگر در خواب ببینی طبق بزرگی داری، تعبیرش این است که خدمتکار خوبی به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طبق تو در آتش افتاده است، یـعـنـی «کنیزک» یا خدمتکار تو گرفتار طاعون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری). ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی طبق خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار از تو جدا می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای طبق عبارتند از: ۱– خدمتکار مجلس و مهمانی ۲– کنیزک ۳– هدایت ۴– سود و منفعت.

طبق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم