آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طاعون

0

طاعون

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طاعون، جنگ و درگیری می‌باشد،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش فتنه و بلا و گرفتاری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

طاعون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم