آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صیقل زدن

0

صیقل زدن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب صیقل زدن،«پادشاهی» بزرگ می‌باشد. اگر ببینی صیقل می‌زنی، یـعـنـی به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر چیز صیقل‌دهنده، مردی است که به دست او حق از باطل جدا می‌شود.

صیقل زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم