آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صندل (نوعی چوب)

0

صندل (نوعی چوب)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صندل داری، تعبیرش این است که مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند. اگر ببینی صندل سفید داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای صندل عبارتند از: ۱– تحسین و ستایش ۲– خیر و برکت ۳– جاه و حرمت و احترام

صندل (نوعی چوب)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم