آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صنج زدن

0

صنج زدن

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شنیدنصنج، شنیدن حرفی ناخوشایند یا باطل می‌باشد. اگر ببینی همراه صنج، چنگ و نی و چغانه می‌زنی، تعبیرش گناه و معصیت می‌باشد .اگر در خواب ببینی صنج را شکستی، تعبیرش این است که از دروغ گفتن توبه می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای صنج زدن عبارتند از: ۱– خبر ناخوشایند و ناگوار ۲– حرف باطل ۳– مال و اموال مادی ۴– غم و اندوه و نگرانی (دفع بلا و گرفتاری).

صنج زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم