آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صلیب

0

صلیب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صلیب خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که در دین خودت دچار ضعف و اشکال شده‌ای و تمایل به کفر داری.اگر ببینی صلیب را می‌پرستی، یـعـنـی برای خدا شریک قرار می‌دهی و مشرک می‌شوی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی صلیب را عزیز و گرامی می‌داری و آن را می‌بوسی، یـعـنـی در دین اسلام محکم و پایدار نبوده و با کافران دوست می‌باشی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در گردن خودت صلیب داری، یـعـنـی اعتقادات تو در دین درست نمی‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو صلیب می‌دهد، ولی تو آن را شکسته‌ای یا از خانه بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی در دین اسلام محکم و پایدار می‌باشی و با کافران دشمن هستی.

صلیب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم