آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صرافی

0

صرافی

در گذشته این صراف‌ها بوده‌اند که کار بانک‌دارها را به شکلی ساده‌تر انجام می‌دادند، پس تعبیرهای زیر را می‌توان در مورد بانک‌دارها نیز به کار برد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر عفیف و پاکدامن باشی و در خواب ببینی که صرافی می‌کنی، تعبیرش این است که علم و حکمت کسب می‌کنی، یا اگر بازرگان هستی، یـعـنـی از راه تجارت مال و اموال به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون طمع صرافی می‌کنی، تعبیرش این است که امانت‌دار می‌باشی و امانت مردم را حفظ می‌کنی، ولی اگر ببینی طمع‌کارانه صرافی می‌کنی، یـعـنـی امانت‌دار نخواهی بود .

صرافی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم