آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صحرا

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب خودت صحرائی را ببینی، تعبیرش شادی و خرمی از طرف پادشاه می‌باشد (به اندازۀ بزرگی صحرا). اگر در خواب ببینی در صحرای بزرگ و سرسبزی هستی، تعبیرش این است که نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی، ولی اگر صحرا پر از خار و خس باشد، یـعـنـی با پادشاهی ظالم ارتباط و مصاحبت خواهی داشت. اگر ببینی در صحرای آشنایی که مثل بیابان است قرار داری [صحرایی که مثل بیابان بی‌آب و علف است]، یـعـنـی به سفر دوری می‌روی.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم