آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صبر – گیاه صبر

0

صبر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گیاه صبر، عالم و دانشمندی است که قصد و غرض او از علم و دانش، رسیدن به مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی صبر داری یا خورده‌ای، یـعـنـی با چنین عالمی ارتباط و مصاحبت خواهی داشت .

صبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم