آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صبح

0

صبح

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر صبح، قوت و توان مردم آن سرزمین می‌باشد.اگر در خواب ببینی “صبح صادق” دمیده [منظور صبح دوم و اصلی می‌باشد] و روشن شده است، تعبیرش این است که مردم آن سرزمین ایمن می‌شوند، ‌‌‌‌‌ ولی اگر بعد از روشنی تاریک شد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی صبح شده و قرمزرنگ می‌باشد، یـعـنـی در آن سرزمین خونریزی فراوانی رخ می‌دهد، ولی اگر زرد رنگ باشد، تعبیرش بیماری است (دفع بلا و گرفتاری).

صبح

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم