آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

صاعقه

0

صاعقه

صاعقه یعنی برقی که از ابر به زمین برخورد می‌کند.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از ابر صاعقه به زمین می‌خورد، تعبیرش این است که به اندازه آن مردم آنجا دچار زحمت و سختی می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَیُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ… _ … صاعقه‌ها می فرستد، و هر که را خواهد دچار آن کند… [رعد-۱۳].ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی صاعقه به تو برخورد کرده و سوخته‌ای، یـعـنـی گرفتار عذاب «پادشاه» می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد، ‌‌‌‌‌و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر می‌باشد،‌‌‌‌‌ یا اگر صاعقه نیز با آن‌ها باشد عذاب خیلی شدیدتر است.

صاعقه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم