آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شیشه – محتوای شیشه

0

محتوای شیشه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کاسۀ شیشه‌ای جوهره و اصل زنان می‌باشد و تعبیر آب درون آن فرزندی است که در شکم دارند؛ اگر ببینی که کاسه شیشه‌ای شکسته و آب آن هم ریخته است، تعبیرش این است که زن تو از دنیا می‌رود، ولی فرزندت زنده می‌ماند، ولی اگر ببینی که آب کاسه شیشه‌ای ریخت و خالی شد، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود و زن تو زنده می‌ماند.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از ظرف شیشه‌ای آب می‌خوری، یـعـنـی زن می‌گیری و مال و اموال بدست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در داخل شیشه روغن گل یا روغن بنفشه می‌باشد، یـعـنـی با زن ثروتمند و دینداری ازدواج می‌کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شربت در شیشه است و آن را به کسی می‌دهی، یـعـنـی برای کسی زن می‌گیری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شربت انار یا شربت “به” در شیشه است و از آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در شیشه چیز خوشبوئی است، یـعـنـی بیمار می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).

محتوای شیشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم