آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شیر شتر

0

شیر شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر شتر می‌خوری، تعبیرش گستردگی و فراخی می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شتر را می‌دوشی، یـعـنـی به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد، ولی اگر ببینی از پستان شتر به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی آن مال و اموالی که به تو می‌رسد حرام است .

شیر شتر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم