آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شیر حیوان

0

تعبیرهای کلی

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب دوشیدن هر حیوان حرام‌گوشتی، غم و اندوه می‌باشد، ولی اگر حلال‌گوشت باشد، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال است.تعبیرگری می‌گوید: شیر هر چقدر تازه‌تر و شیرین‌تر باشد، در تعبیر آن سود و منفعت بیشتری وجود دارد، ‌‌‌‌‌اگر در خواب ببینی شیر تازه می‌خوری، تعبیرش این است که مال حلال به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی ترش و فاسد می‌باشد، تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم