آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شیر (جانور)

0

تعبیر کلی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب شیر، «پادشاه» می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه می‌باشد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم