آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شیر – اعضای بدن مثل شیر

0

اعضای بدن مثل شیر

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، تعبیرش این است که به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.

اعضای بدن مثل شیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم