آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شیره انگور

0

شیره انگور

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شیرۀ انگور، سود و منفعت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ_ …مردم عصیر (میوه‌ها و دانه‌های روغنی)می‌گیرند [به خاطر فراوانی میوه‌ها و دانه‌ها آنها را فشرده و عصاره و آب آنها را می‌گیرند](یوسف-۴۹).اگر در خواب ببینی شیرۀ تازه انگور می‌خوری، تعبیرش این است که مال و اموال حلال به دست می‌آوری، ولی اگر ترش باشد، یـعـنـی از طرف «پادشاه» به تو مال و اموال و بزرگی می‌رسد، و هر چقدر شیرین‌تر باشد، در تعبیر آن سود و منفعت بیشتری وجود دارد .اگر ببینی انگور را می‌فشاری و شیرۀ آن را می‌گیری، یـعـنـی با زنی باحجابی ازدواج می‌کنی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگور را تصفیه و صاف می‌کنی و شیرۀ آن را می‌گیری، یـعـنـی از پادشاه مال و اموال و بزرگی به دست می‌آوری، و هر چه شیرۀ انگور شیرین‌تر باشد، در تعبیر آن سود و منفعت بیشتری وجود دارد. جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی انگور را می‌فشاری و از آن شیره تهیه می‌کنی و در خم‌ها جمع می‌نمائی، یـعـنـی برای خودت مال و اموال فراوانی را به سبب پادشاه به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شیرۀ انگور عبارتند از: ۱– زن زیبا ۲«کنیزک» ۳– خدمتکار.

شیره انگور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم