آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شیرخشت

0

شیرخشت

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شیرخشت، رزق و روزی حلال می‌باشد.اگر در خواب ببینی شیرخشت فراوانی در خانه داری، تعبیرش این است که از مال و اموال، سود و منفعت کاملی به دست می‌آوری . اگر ببینی از صحرا شیرخشت جمع می‌کنی، یـعـنـی از مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی شیرخشت می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال خودت را برای عیال و زنت خرج می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شیرخشت عبارتند از: ۱– مال حلال ۲– گستردگی معاش و معیشت زندگانی ۳– کامیابی

شیرخشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم