آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شکوفه‌ها

0

شکوفه‌ها

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شکوفه حرف‌های لطیف می‌باشد و به طور کلی اگر در بیداری فصل شکوفه‌ای باشد تعبیر آن در خواب، خوب است.اگر ببینی شکوفه را بو می‌کنی، یـعـنـی مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند.تعبیر دیدن شکوفه سدر، عروس زیبا می‌باشد.

شکوفه‌ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم