آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شکنجه

0

شکنجه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شکنجه، خواری و ذلت و بیچارگی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی «پادشاه» تو را شکنجه می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).

شکنجه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم