آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شکم

0

تعبیر کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر ظاهر یا باطن و داخل شکم، مال و اموال می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شکم، مربوط به فرزندان می‌شود،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بستگان و فامیل می‌باشد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم