آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شکم – ضعف یا درد شکم

0

ضعف یا درد شکم

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکم تو ضعیف شده است، تعبیرش این است که پشت و پناه تو ضعیف می‌شود.اگر ببینی شکم تو درد می‌کند، یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی. اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد شکم ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است.

ضعف یا درد شکم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم