آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شکر

0

شکر

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی به چهارپایان شکر یا بادام داده و ریخته‌ای، تعبیرش این است که مال و دارائی خود را برای افراد جاهل خرج می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کاچی را با شکر و بادام و کنجد و یا همراه عسل خورده‌ای، یـعـنـی به اندازۀ آن از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد. اگر ببینی در کشکاب، عناب و بنفشه و شکر ریخته‌ای و از آن می‌خوری، یـعـنـی مال حلال بدست می‌آوری و از غم و اندوه رها می‌شوی، ولی اگر ببینی نمی‌توانی بخوری تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.

شکر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم