آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شکر کردن

0

شکر کردن

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکر می‌کنی، تعبیرش زیاد بودن قوت و جاه و همچنین علاقه‌مندی به دین می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …لَئِن شَکَرْتُمْ لاَزِیدَنَّکُمْ… _ …اگر سپاس‌گزاری کنید، حتماً افزونتان دهم… (ابراهیم-۷).ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی به وسیلۀ تسبیح شکر خدا را می‌گویی، یـعـنـی دین و ایمان تو قوی و پایدار می‌شود و مال و اموالی به دست می‌آوری، اگر این خواب را حاکم و فرمانروا ببیند، یـعـنـی منطقه تحت حکومتش آباد می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده:…لَئِن شَکَرْتُمْ لاَزِیدَنَّکُمْ… _ .

شکر کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم