آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شکار

0

شکار

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شکاری را در دام انداخته‌ای، تعبیرش این است که زن‌ها را دوست داری و طالب آن‌ها هستی، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی با حیله و حقه مال و اموال مردم صحرانشین را می‌گیری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از دریا صید می‌کنی، یـعـنـی به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّکُمْ… _ حلال شده است برای شما شکار دریایی… (مائده-۹۶) .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شکارهای صحرا مطیع تو شده‌اند، یـعـنـی بزرگ و رئیس قوم می‌شوی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: سالار و رئیس دزدها می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شکارها با تو صحبت می‌کنند و مطیع تو شده‌اند، یـعـنـی مقرب و نزدیک«پادشاه» می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خودت به شکل حیواناتی که آن‌ها را شکار می‌کنند درآمده‌ای، یـعـنـی دینداری تو بد و ناپسند است و باید توبه کنی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی با سگ شکار می‌کنی، یـعـنـی از دشمنی به تو خیر و منفعت می‌رسد،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی چیزی را شکار کرده‌ای و از گوشت آن شکار خورده‌ای، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شکار کردن عبارتند از: ۱– سخن لطیف ۲– بوسیدن۳– سود و منفعت ۴– فرزند ۵– مال و اموال.

شکار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم