آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شپش

0

شپش

در اینجا منظور از شپش، حشره‌ای است که به مو و بدن انسان چسبیده و از خون او تغذیه می‌کند، بنابراین با شپشه اشتباه نشود.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شپش، عیال و زن انسان می‌باشند که نان‌خور او می‌باشد و خرج و مخارجش را بر عهده دارد.اگر در خواب ببینی شپش‌های فراوانی روی بدن وجود دارد، تعبیرش مال و حشمت می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شپش‌های زیادی تو را گزیده‌اند، یـعـنـی بر سر زبان مردم خواهی افتاد و از تو بدگوئی می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی شپش را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی.

شپش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم