آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شپشه

0

شپشه

منظور از شپشه در اینجا نوعی حشره می‌باشد که با تغذیه از تخم و دانه و یا پوستین و… ضرر و زیان وارد می‌کند، بنابراین دقت شود که با شپش که به بدن انسان می‌چسبد اشتباه نشود.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شپشه، همسایۀ دزد می‌باشد.اگر در خواب ببینی شپشه لباس تو را خورده است، تعبیرش این است که دزد اموالت را به سرقت می‌برد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دانه‌های پوسیده و کرم خورده بد می‌باشد.‌‌‌‌‌ اگر ببینی شپشه در دانه‌ها افتاده است، یـعـنـی قیمت دانه‌ها گران می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شپشه را کشته‌ای، یـعـنـی دزد را پیدا کرده و اموال خودت را از او بازپس خواهی گرفت.

شپشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم