آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شُش

0

شُش

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شش، شادی و خوشحالی می‌باشد.اگر در خواب ببینی شش‌های فراوانی در اختیار داری، تعبیرش این است که با نشاط می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شش خام یا پختۀ حیوانِ حلال گوشتی را می‌خوری، تعبیرش مال حلال می‌باشد .تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به کسی شش می‌دهی، یـعـنـی به کسی مهربانی خواهی کرد.

شُش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم