آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شوره سر

0

شوره سر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سر تو شوره می‌ریزد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن از کسی به تو آسیب خواهد رسید (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شورۀ سر تو از بین رفته است و بهبود پیدا کرده‌ای، یـعـنـی از آسیب ایمن می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر شورۀ موی سر را فرو ریخته‌ای، یـعـنـی بی‌غم و اندوه می‌شوی.[دقت کنید که ابن سیرین در تعبیر اول می‌گوید که شوره از سرت فرو می‌ریزد و در تعبیر آخر می‌گوید که خود تو شوره را فرو می‌ریزی و همان‌طور که مشاهده می‌کنید تعبیرهای متفاوتی دارند].

شوره سر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم