آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شهر – ورود و خروج از شهر

0

ورود و خروج از شهر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد شهری شده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو قوی و پایدار می‌شود و به خواستۀ خودت می‌رسی. اگر ببینی از روستا به شهر آمده‌ای، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود و از بلا و گرفتاری و فتنه در امان می‌مانی .اگر ببینی از شهر مسلمانان به شهر کفار رفته‌ای، یـعـنـی کافر می‌شوی و دین آن‌ها را انتخاب می‌کنی.اگر ببینی از شهری به شهر دیگر می‌روی، یـعـنـی زن خودت را طلاق می‌دهی و او هم با شخص دیگری ازدواج می‌کند.اگر ببینی وارد روستا شده‌ای، تعبیرش بد می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از شهری خراب و ویران، وارد روستایی آباد شده‌ای، تعبیرش خیر و برکت و عزت و خوشبختی می‌باشد ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش شر و بدبختی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از شهر بیرون رفته‌ای یا تو را بیرون کرده‌اند، یـعـنـی دین و ایمان تو ضعیف می‌شود و به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

ورود و خروج از شهر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم