آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شهرهای عربی

0

شهرهای عربی

مدینه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر مدینه هستی، تعبیرش این است که از تاجران به تو سود و منفعت می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی به مدینه می‌روی، یـعـنـی از تمامی ترس‌ها و دلهره‌ها ایمن می‌شوی و به خواسته‌های دینی و دنیوی خودت خواهی رسید .

مکه: به قسمت مکه مراجعه شود.

بیت‌المقدس: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در بیت‌المقدس هستی، یـعـنـی پرهیزکار می‌شوی و حج را به جا می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیت‌المقدس نماز می‌خوانی، یـعـنـی ارث و میراث به دست می‌آوری و رزق و روزی تو گسترده می‌شود.

دمشق: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در شهر دمشق هستی، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود.

یمن: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در یکی از شهرهای یمن هستی، یـعـنـی ایمن می‌شوی.

بصره: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر بصره هستی، یـعـنـی از دنیا بهره‌مند می‌شوی.

کوفه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر کوفه هستی، یـعـنـی مردم باعث آسایش تو می‌شوند.

موصل: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر موصل هستی، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

واسط: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر واسط هستی، یـعـنـی پرهیزکار و دیندار هستی.

حلب: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در شهر حلب هستی، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

حجاز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر حجاز هستی، یـعـنـی حج به جا می‌آوری.

شهرهای عربی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

متن دوم