آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شهد

0

شهد

[منظور از “شهد”، عسل با موم می‌باشد]تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شهد، ارث و میراث یا غنیمت حلال می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش قرآن است.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شهد داری، تعبیرش این است که به اندازه آن علم و دانش کسب می‌کنی و اگر ببینی از آن شهد به مردم می‌دهی، یـعـنـی مردم از علم و دانش تو بهره‌مند می‌شوند .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شهد عبارتند از: ۱– ارث و میراث ۲– غنیمت ۳– علم۴– روزی گسترده ۵– آموختن قرآن

شهد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم