آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شنگرف

0

شنگرف

(مطالبی که در ادامه گفته خواهد شد بی فایده یا مضر است!… البته اگر روش تعبیر را ندانی).تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شنگرف، غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب ببینی شنگرف را فروخته یا از خودت دور کرده‌ای، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی.اگر ببینی شنگرف خورده‌ای، یـعـنـی مقرب و نزدیک «پادشاه» می‌شوی.اگر ببینی با شنگرف نقاشی می‌کشی، یـعـنـی فریفتۀ کارهای بیهوده و باطل می‌شوی.اگر ببینی با شنگرف چیزهایی مثل قرآن و دعا و مطالب توحیدی می‌نویسی، تعبیرش خوبی و نیکی می‌باشد، در غیر اینصورت تعبیرش شر و فساد است.

شنگرف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم