آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شنا کردن

0

شنا کردن

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شنا کردن، معاش و معیشت و تامین مایحتاج زندگانی با حیله و فریب می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در دریا شنا می‌کنی و نمی‌توانی خود را به ساحل یا کناری برسانی، تعبیرش این است که از بند و گرفتاری خلاص نمی‌شوی، و اگر ببینی که مردی، یـعـنـی به دست دشمنان هلاک می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شناکنان از دریا بیرون آمده‌ای، یـعـنـی با صحت و سلامتی از زندان یا خدمت پادشاه خلاص خواهی شد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی شناکنان از آب دریا بیرون آمده‌ای و لباس پوشیده‌ای، یـعـنـی از کار برای «پادشاه» خلاص می‌شوی، ولی اگر بر خلاف این ببینی یعنی گرفتار آن کار دنیوی، یعنی کار برای پادشاه خواهی ماند.

شنا کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم