آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شمع

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شمع، عزت و نعمت می‌باشد، حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: تعبیرش این است که اگر زن داری صاحب فرزند پسر می‌شوی یا اگرغریب هستی، ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، یا چنانچه در مسافرت هستی بازمی‌گردی.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم