آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شمشیر

0

تعبیر کلی

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب شمشیر، مردی قوی و خوش‌کلام و سخنور می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شمشیر در غلاف، زن می‌باشد، ولی اگر بدون غلاف باشد تعبیرش مال و اموال و حکومت و فرمانروائی است.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم