آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

شلوار

0

شلوار

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب شلوار، زنی «عجمی» یا زنی پست می‌باشد.اگر مردی در خواب ببیند که شلوار قرمز پوشیده است، تعبیرش این است که بی‌آبرو و بی‌حرمت می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و عمامه تو همگی قرمز می‌باشند، تعبیرش این است که جنگ و فتنه و آشوب و خونریزی را دوست داری و به مردم به اندازه قرمزی آن‌ها ظلم و ستم می‌کنی؛ اگر این خواب را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکان‌های خوبی ببینی، شدت چیزهایی که گفته شد کمتر می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که شلوار زرد پوشیده است، یـعـنـی بیمار می‌شود ‌‌‌‌‌. تعبیر شلوارهای رنگی برای زن‌ها خوب می‌باشد.اگر ببینی شلواری خریده‌ای، یـعـنـی «کنیزک» عجمی می‌گیری، یا اگر ببینی کسی شلواری به تو بخشیده است، یـعـنـی خدمتکاری به تو می‌بخشند.اگر ببینی شلوار تو گم شده است، یـعـنـی کنیزک یا خدمتکار تو فرار می‌کند.اگر ببینی شلوار کثیف و چرکینی داری، تعبیرش عقوبت و کیفر می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ… _ … [لباسشان] از قیر است و [آتش] چهره‌هایشان را پوشانده است… (ابراهیم-۵۰). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی هم پیراهن و هم شلوار تو کهنه و کثیف می‌باشند، یـعـنـی اگر ثروتمند هستی فقیر می‌شوی و دچار غم و اندوه خواهی شد.اگر ببینی از دهانت خون بیرون می‌آید و شلوار تو خون‌آلود شده است، یـعـنـی کسی با تو از روی دشمنی بحث و جدل و بگومگو می‌کند (که آن بحث و جدل از جهت زن‌ها می‌باشد).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلوار را بدون جای کمربند [بندهایی در شلوار که کمربند را از آن رد می‌کنند تا کمربند رها نشود] دوخته‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج کرده ولی در نهایت طلاق خواهی گرفت.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو مار یا عقرب وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد می‌کند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو هم زاغ رفته است و هم قرقاول، یـعـنـی فرزند تو با کنیزت فساد خواهد کرد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شلوار عبارتند از: ۱– زن ۲– کنیزک ۳– خدمتکار

شلوار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم